Annabhau Sathe Yojana 2024

Annabhau Sathe Yojana

Introduction to Annabhau Sathe Vikas Mahamandal Yojana | अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ योजना | Annabhau Sathe Yojana Annabhau Sathe Yojana ही मातंग समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हा उपक्रम उपेक्षित मातंग आणि तत्सम समुदायांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी समर्थन देऊ करतो. … Read more